De vineri, 21 octombrie, se pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de incalzire, in Sectorul 6

[ad_1]

Pentru că ne așteaptă câteva luni bune cu facturi mai mari la întreținere, autoritățile continuă și în acest an acordarea subvențiilor pentru încălzirea locuinței. În Sectorul 6, cererile se pot depune de vineri, 21 octombrie.

Persoanele îndreptățite să primească ajutorul financiar

Pot cere ajutorul de încălzire persoanele care au venituri maxime de 1.386 de lei pe membru de familie, respectiv de 2.053 de lei pe lună în cazul persoanelor singure.

În Sectorul 6, locuitorii îndreptățiți pot depune cererile începând de vineri, 21 octombrie, și până la data de 20 noiembrie 2022, pentru a beneficia de ajutor pe toată perioada sezonului rece (1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023).

Termenul de 20 noiembrie poate fi depășit oricât, riscul pentru beneficiari fiind doar să rateze ajutorul pe lunile care trec. Stabilirea dreptului la subvenție se face prin dispoziție a primarului, astfel:

 • pentru cererile depuse PÂNĂ LA data de 20 a lunii, ajutorul se acordă începând cu luna respectivă;
 • cei care depun documentele DUPĂ data de 20 a lunii, ajutorul se acordă începând cu luna următoare;
 • doar beneficiarii de ajutor social primesc ajutorul de încălzire din luna depunerii cererii, indiferent de data la care aduc dosarul.

Așadar, locuitorii Sectorului 6 care depun cerere în perioada 21 octombrie – 20 noiembrie vor primi ajutorul pentru încălzire chiar din prima lună, noiembrie 2022.

Acte necesare la dosar

Ajutorul se acordă pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia. Tot în cerere se menționează și sistemul de încălzire utilizat, căci se acordă sprijin pentru un singur sistem de încălzire: fie cu energie termică, fie cu gaze naturale, sau cu energie electrică, ori cu lemne/alți combustibili solizi.

Pe lângă cerere și declarația pe proprie răspundere, mai trebuie prezentat:

 • actul de identitate al solicitantului și, după caz, al celorlalți membri ai familiei;
 • dovezi de venit – de exemplu, talon de pensie, de șomaj, fluturaș sau adeverință de salariu, extras de cont, după caz;
 • documentul care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței (act de proprietate, contract de închiriere);
 • adeverință de la asociația de proprietari din care să reiasă numărul și numele persoanelor trecute pe lista de întreținere, codul client de la Termoenergetica (CMTEB), codul de client și codul locului de consum de la furnizorul de gaze;
 • copie a unei facturi  de furnizare a energiei electrice / gaze naturale;
 • declarația de consimțământ GDPR și Nota de Informare GDPR, în baza cărora se vor efectua verificări în sistemul informatics PatrimVen.

Unde se depun cererile

La Sectorul 6, cererea și documentele necesare pot fi transmise individual sau de către asociațiile de proprietari, prin următoarele mijloace:

 • electronic, la adresa de e-mail: ajutorsocial@dgaspc6.com;
 • prin poștă, la adresa: Str. Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București;
 • direct la sediile din str. Floare Roșie nr. 7A sau bd. Timișoara nr. 21.  

Pentru depunerea cererilor la sedii, programul de lucru cu publicul este următorul:

 • Luni, marți, joi și vineri în intervalul: 9.00-13.00;
 • Miercuri, în intervalul: 13.00-18.00.

Care este cuantumul ajutorului de încălzire

Ajutorul pentru încălzire se acordă diferențiat, în funcție de venitul mediu lunar al familiei sau al persoanei singure:

 • în proporție de 100% din valoarea de referință*, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar e de până în 200 lei pe membru de familie/persoană singură;
 • în proporție de 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 lei;
 • în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei;
 • în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei;
 • în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei;
 • în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei;
 • în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei;
 • în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei;
 • în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei;
 • în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură.

*Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire nu poate fi mai mică de 250 de lei/lună pentru gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru energie electrică și 320 de lei pe lună pentru combustibili solizi.

Articolul De vineri, 21 octombrie, se pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de incalzire, in Sectorul 6 apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

[ad_2]

Source link